Wysokość robocza: 15,5m

Zasięg boczny: 7,5m

Wersja terenowa, napęd 4x4

  Genie Z45/25
Genie Z45 25 V2 01